OPŠTA OBUKA

Opšta obuka predstavlja jedan segment većeg napora u izgradnji kapaciteta PPF8, uz specijalizovanu obuku koja je direktno povezana sa potrebnim zadacima koje treba izvršiti da bi se pripremila i vodila realizacija infrastrukturnih projekata među direktnim korisnicima PPF8.

Opšta obuka cilja širu publiku (javna komunalna preduzeća, javna preduzeća, lokalne vlasti i druge relevantne institucije i organizacije u Srbiji, koji nisu direktni korisnici PPF8), koja je uključena u odabir infrastrukturnih projekata, kao i u planiranje, pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata u sektoru zaštite životne sredine/transporta. Kroz opštu obuku odabranih institucija širom Srbije, PPF8 ima za cilj da poboljša opšte znanje i razumevanje procesa u vezi sa odabirom i prioritizacijom infrastrukturnih projekata i procedura u vezi sa Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) i glavnim fazama i praksama u vezi sa planiranjem, pripremom i realizacijom infrastrukturnih projekata, time dovodeći do maksimuma uticaj jačanja kapaciteta.

Korisni linkovi

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
Dokumenti